yingsupapon.moohn
Ying Supapon Mo-ohn

@yingsupapon.moohn

22

0

3 months ago

#การ...ท้อแท้ ไม่ได้ทำให้...ชี วิ ต...ดีขึ้น*^*#จงลุกขึ้นสู้แล้ว...ชี วิ ต จะดีขึ้น*^*(: จงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญา...อย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น (:
#เสร็จ (LPA)
#งานประชุม (อพ.สธ) 😊✌️
#นอนน้อยแต่นอนนะ 😓😴

#การ...ท้อแท้ ไม่ได้ทำให้...ชี วิ ต...ดีขึ้น*^*#จงลุกขึ้นสู้แล้ว...ชี วิ ต จะดีขึ้น*^*(: จงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญา...อย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น (: #เสร็จ (LPA) #งานประชุม (อพ.สธ) 😊✌️ #นอนน้อยแต่นอนนะ 😓😴