handmadedoko
K:em&G

@handmadedoko

2

0

1 month ago

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก หรือจะใส่เครื่องสำอางค์ ใส่ดินสอปากกา ใส่โทรศัพท์ โอ๊ยไม่ไหว... มีกระเป๋านี้ไม่กลัวหาย เพราะมีชื่อกันมือไวไว้เลย เอ๊ะ หรือจะเพิ่ม Line ID และเบอร์โทรเพิ่มน่าจะดี...😆😆😆 งานควิล์ล made to oder
สนใจ DM ทักมานะคะ🤩🙏
.

#handmade #bag #madetoorder #quilting #กระเป๋า#กระเป๋าผ้า #กระเป๋าผ้าราคาถูก #ขาย #กระเป๋าสวยๆ #กระเป๋าสะพาย #กระเป๋าแฟชั่น #กระเป๋าน่ารักๆ #กระเป๋าชิคๆ #แฮนเมด #แฮนด์เมด  #กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก หรือจะใส่เครื่องสำอางค์ ใส่ดินสอปากกา ใส่โทรศัพท์ โอ๊ยไม่ไหว... มีกระเป๋านี้ไม่กลัวหาย เพราะมีชื่อกันมือไวไว้เลย เอ๊ะ หรือจะเพิ่ม Line ID และเบอร์โทรเพิ่มน่าจะดี...😆😆😆 งานควิล์ล made to oder สนใจ DM ทักมานะคะ🤩🙏 . #handmade #bag #madetoorder #quilting #กระเป๋า#กระเป๋าผ้า #กระเป๋าผ้าราคาถูก #ขาย #กระเป๋าสวยๆ #กระเป๋าสะพาย #กระเป๋าแฟชั่น #กระเป๋าน่ารักๆ #กระเป๋าชิคๆ #แฮนเมด #แฮนด์เมด #กระเป๋าดินสอ