#ภาพวาดคนเหม

1 images
..รูปนี้ไม่ได้ลงสี..ภาพเเรเงา...
#ผมวาดเองค้าบบ
#ภาพวาดคนเหมือน
#เทคนิคดินสอดำ
#แบบคนนี้สวยมว้าก><'
#littlemeeso
#picturebymeeso

..รูปนี้ไม่ได้ลงสี..ภาพเเรเงา... #ผมวาดเองค้าบบ #ภาพวาดคนเหมือน #เทคนิคดินสอดำ #แบบคนนี้สวยมว้าก><' #littlemeeso #picturebymeeso